อยู่ได้อย่างมีสุขหากรู้เท่าทัน กับ “ฮีโมฟีเลีย” โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อันตรายในเด็ก


 อยู่ได้อย่างมีสุขหากรู้เท่าทัน กับ “ฮีโมฟีเลีย”

โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก อันตรายในเด็ก


โรคฮีโมฟีเลีย หรือที่เรียกกันว่า โรคเลือดออกง่ายที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มักพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ส่งผลให้เด็กหลายคนมีอาการตั้งแต่กำเนิด หากมีอาการเลือดออกมากเกินไป และไม่ได้รับการรักษา อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการ และเสียชีวิตได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก แต่หากได้รับการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็สามารถทำให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสุขเหมือนคนทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความรู้ว่า “ฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่าย เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย และเป็นโรคหายากชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งมีความผิดปกติบนโครโมโซมเพศหญิง ส่วนใหญ่โรคนี้จะเป็นในผู้ป่วยที่เป็นเด็กผู้ชาย และสามารถส่งผ่านความผิดปกติจากแม่ไปสู่ลูกชาย สำหรับประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคนี้เท่ากับ 1 ต่อ 20,000 ของประชากร หรือประมาณ 5,000 – 6,000 คน ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ ทั้งระบบประกันสังคมตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือระบบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมแล้วไม่เกิน 2,000 ราย ทำให้มีคนไข้อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง”


“โรคฮีโมฟีเลียเกิดจากการขาดโปรตีนที่มีหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวที่เรียกว่า แฟคเตอร์ (Coagulation Factors) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคฮีโมฟีเลียเอ (Hemophilia A) เกิดจากร่างกายขาดแฟคเตอร์แปด และโรคฮีโมฟีเลียบี (Hemophilia B) ซึ่งเกิดจากร่างกายขาดแฟคเตอร์เก้า โดยมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับรุนแรงมาก คือ มีระดับแฟคเตอร์ต่ำกว่า 1%  มักเริ่มแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่เด็กเล็ก บางรายมีปัญหาเลือดออกในสมองตั้งแต่แรกเกิด หรือบางรายเป็นจ้ำเขียวตามร่างกาย มีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อได้เองโดยไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือการกระแทกใดๆ ระดับรุนแรงปานกลาง คือ มีระดับแฟคเตอร์ 1%-5% จะมีเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อเมื่อได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย แต่บางรายก็อาจมีเลือดออกในข้อได้เองโดยไม่ได้รับการกระแทก และระดับรุนแรงน้อย คือ   มีระดับแฟคเตอร์ 5%-40% ซึ่งอาจจะไม่แสดงอาการจนเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือผ่าตัดจึงแสดงอาการเลือดออกมากและหยุดยาก”


รศ.พญ. ดารินทร์ กล่าวเสริมว่า “เมื่อลูกมีเลือดออกง่าย ให้สงสัยว่าลูกอาจเป็นโรคฮีโมฟีเลีย คุณพ่อ คุณแม่ สามารถสังเกตอาการหรือลักษณะในระยะเริ่มแรกของโรคได้ง่าย เช่น ในเด็กทารกเพิ่งคลอดที่มีการคลอดยากต้องใช้เครื่องช่วยคลอด ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง และหากเป็นเด็กในวัยที่ยังเดินไม่ได้ หรือหัดเดิน ก็จะมีอาการเลือดออกในกล้ามเนื้อที่ขา หรือก้นเมื่อถูกกระแทกซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะคลาน หรือยังพบรอยฟกช้ำจากมือขณะที่คุณพ่อ คุณแม่อุ้ม นอกจากนี้หลังเด็กได้รับการฉีดวัคซีน บางคนเลือดไหลซึมนานออกมากผิดปกติ และอาจพบเป็นก้อนแข็งจากมีเลือดออกในกล้ามเนื้อ ซึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะยุบ หรือมีเลือดไหลเป็นจำนวนมากเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือหลังผ่าตัด นอกจากนี้หากมีการซักประวัติทางพันธุกรรมจากคนในครอบครัวอย่างละเอียดร่วมด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากในการวินิจฉัยโรคในกลุ่มเลือดออกง่ายในเด็ก ซึ่งในปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงแต่สามารถดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเลือดออกได้ โดยการให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะเลือดออก และการให้แฟคเตอร์เข้มข้นโดยเร็วเมื่อมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้นในระดับที่เพียงพออย่างน้อย 20% หรือ 25% ขึ้นไปก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีเลือดออกได้ง่าย เมื่อแพทย์พบเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮีโมฟีเลียแล้ว ก็จะคุยกับพ่อและแม่เรื่องการฉีดแฟคเตอร์แบบป้องกัน ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เลือดออกซ้ำๆ เพื่อไม่ให้เด็กมีข้อพิการ ซึ่งในปัจจุบันเรามีแฟคเตอร์แปด และแฟคเตอร์เก้าเข้มข้นในรูปแบบขวด สามารถฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะเริ่มฉีดแฟคเตอร์ให้สัปดาห์ละครั้ง และหากยังไม่ดีขึ้นรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอคนไข้ยังมีเลือดออกอีก ก็จะฉีดแฟคเตอร์เพิ่มให้เป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งจากประสบการณ์เด็กที่ฉีดแฟคเตอร์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์จะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย สามารถไปโรงเรียนได้ และต้องการเล่นกีฬา อายุประมาณ 5-7 ขวบ ซึ่งบางครั้งการฉีดแฟคเตอร์พ่อแม่ก็ฉีดให้ในเวลากลางคืนก่อนนอน หรือบางคนก็ฉีดช่วงเช้า อยู่ที่เวลาที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัว เมื่อฉีดแล้วเด็กสามารถไปโรงเรียนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติและทำกิจวัตรประจำวันได้”


“สำหรับนวัตกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้ก็ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายยีน เช่น ผู้ป่วยที่มียีนไม่ดี มียีนที่ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดโรคฮีโมฟีเลียก็สามารถทำยีนบำบัด (Gene Therapy) ก็อาจจะทำให้คนไข้หายขาดได้ ซึ่งขณะนี้ยังคงเป็นเพียงการศึกษาและการทดลอง ยังไม่ได้เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญมากกว่าการรักษา คือ การประคับประคอง และการป้องกันไม่ให้มีเลือดออก ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่การสร้างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ทั้งในห้องน้ำ และห้องนอน ควรจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความปลอดภัยไม่ให้เด็กเกิดการกระแทก ป้องกันไม่ให้เด็กเล่นของเล่นที่แหลมคม รวมถึงป้องกันไม่ให้เด็กตกบันได หรือตกจากที่สูง ฯลฯ นอกจากนี้ เด็กที่ป่วยด้วยโรคฮีโมฟีเลีย สามารถเล่นกิจกรรมและออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไป แม้ยังต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งกีฬาที่เหมาะสมก็มีหลายชนิด อาทิ การขี่จักรยาน เด็กควรสวมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวก สนับเข่า สนับข้อศอก เพื่อป้องกันเมื่อเด็กล้ม และเป็นการลดแรงกระแทก หรือการว่ายน้ำ เป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อต่อตามร่างกายจะกระชับ ช่วยลดการบาดเจ็บของเยื่อหุ้มข้อ  ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดี ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม เพราะอาจเกิดอันตรายได้ โดยผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยในขณะที่เด็กทำกิจกรรม แต่ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่รุนแรง เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ชกมวย สเก็ตบอร์ด เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัวถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากบางครั้ง ผู้ป่วยพบเจอกับปัญหาในการปรับตัวและการเข้าสังคม การรวมกลุ่มกันของผู้ป่วย จึงเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังแบ่งปันความรู้และการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างเช่นกลุ่ม Thai Hemophilia Patient Club ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนไข้ในหลายช่วงอายุ และมาจากหลากหลายภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมให้คนทั่วไปได้รู้จักกับโรคฮีโมฟีเลีย รวมถึงให้กลุ่มผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ต่อผลกระทบ เพื่อให้ได้รับการป้องกัน และการรักษาอย่างถูกต้อง”


ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ป่วย  ฮีโมฟีเลีย รวมถึงผู้ดูแล ผู้ปกครอง  คุณพ่อ คุณแม่มีความกังวลในเรื่องความต่อเนื่องของการรักษา อีกทั้งต้องเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษา เนื่องจากการไปโรงพยาบาลอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อได้ ทางหน่วยเราได้มีการปรับ​กลยุทธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงการรักษาที่ต่อเนื่องของคนไข้ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านคนไข้ขึ้น โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้กว่า 20 ครอบครัว ในกรุงเทพและปริมณฑล แนะนำพร้อมสอนผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วย และการฉีดแฟคเตอร์ได้เองที่บ้าน อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้ห่างไกลโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ก็ควรหมั่นตรวจติดตามสังเกตอาการของโรคเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่หากเกิดความกังวลว่าจะมีความเสี่ยงหรือต้องการป้องกันเลือดออกในกล้ามเนื้อ คนไข้สามารถฉีดแฟคเตอร์เพิ่มเข้าไปในขนาด 15-20% ก่อนการเข้ารับวัคซีน ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำได้ ฮีโมฟีเลีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่ควรมองข้าม ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่รู้วิธีดูแลตัวเองที่ดีนัก คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ซึ่งหากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติ นอกจากนี้กำลังใจ และการเอาใจใส่ที่ดีก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยสามารถยอมรับ และอยู่กับโรคนี้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และเป็นปกติสุขมากที่สุดทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
Lifestyle news

Rejuva ส่ง 3 ไอเท็มความงามเติมเต็มความมั่นใจในทุกวันของคุณ
งานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 14 15 ก.ย. 2564 – 14 พ.ย. 2564
สสว. จับมือ 11 กลุ่มคลัสเตอร์ผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน
ร้าน “ถูกดี มีมาตรฐาน” ชูโมเดลธุรกิจ “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ผนึก “โชห่วย” ทั่วประเทศ ยกระดับร้านค้าปลีกให้ทันสมัย
อะซิมุท ยอช์ท ประเทศไทย แสดงความห่วงใย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนเรือลูกค้าที่พัทยา
คาราบาวกรุ๊ปส่ง “วู้ดดี้ ซี+ ล็อค” คอลลาเจน มิกซ์เบอร์รี่ เขย่าตลาดเครื่องดื่มวิตามินซี ตั้งเป้าเบอร์ 1 ใน 3 ปี
บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด “พรีโมแคร์”
“โรงพยาบาลวรรณสิริ” ทุ่มพันล้าน รวมทุกความล้ำสมัย พลิกโฉมบริการการแพทย์เพื่อความงามสู่มาตรฐานสากล
ฉลองครบรอบ 60 ปี “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์” สร้างสรรค์แคมเปญตอบแทนสังคม
รร.เครือฟอร์จูน ปรับแผนตอกย้ำกลยุทธ์ใหม่ “FOOD DELIVERY” พร้อมแนะนำฟอร์จูน ปาท่องโก๋
เซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองเคาท์ดาวน์ระดับโลกแบบ New Normal ในงาน “centralwOrld bangkOk cOuntdOwn 2021”
เปิดแล้ว ที่สุดแห่งไฟต้นคริสต์มาสยักษ์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ‘wOrld Of happiness 2021 at centralwOrld’
แม็คโคร ผนึกกำลัง เดซแพค เปิดตัว “ศูนย์ให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มครบวงจร”
บี.กริม ผนึก WWF กรมอุทยานฯ เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา”
พาชม ‘King’s Bangkok’ ร่วมเปิดทุกมุมมองกับปรากฏการณ์ใหม่โรงเรียนนานาชาติในไทย
ออสซี่ออยล์ เปิดตัวแฟรนไชส์ธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตร B10 เพิ่มทางเลือกการลงทุน
นวัตกรรมเครื่องซักผ้าปี 2020 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
LG OLED TV ซีรี่ส์ GX ใหม่ ในดีไซน์แกลเลอรี่บางเฉียบดุจงานศิลป์
เอไอเอส ผุดไอเดียทิ้งแลก อีโค่พอยท์ ชวนคนไทยสัมผัสมิติใหม่เพื่อการทิ้ง E-Waste อย่างถูกวิธีผ่านแอป ECOLIFE
DITP ผนึก 50 บริษัทโลจิสติกส์ไทย รุกเจรจาออนไลน์ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนา MELB (เมลบี) แพลตฟอร์ม
“ไดกิ้น” ผนึกพันธมิตรร่วมสร้างห้องความดันลบ มอบให้ “สถาบันบำราศนราดูร”
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เสนอแพคเก็จ “โปรโมชั่น Wedding Fair 2020”
เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดให้บริการ 1 มิ.ย. นี้
ด็อกเตอร์ คีนน์ ผลิตภัณฑ์เพื่อบ้าน และอาคารสำนักงาน สกัดจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ดีเคเอสเอช” บริจาคเงินและสิ่งของรวมมูลค่า 2.2 ล้าน ให้กำลังใจ “นักรบชุดขาว” ต่อสู้กับโควิด-19
แม็คโครรับพนักงานเพิ่มอีก710 อัตราเสริมทัพทีมขนส่งออนไลน์
CPN ขยายเวลา “ตลาดผลไม้รวมใจ คนไทยช่วยชาติ เฟส 2” เพิ่มเป็น 14 สาขาทั่วประเทศ ถึง 15 พ.ค. นี้
แอร์ “ไดกิ้น” ส่งโปรโมชั่นสุดฮอต คุ้มค่าหลายต่อ รับสิทธิ์เงินคืน 1,000 บาท ผ่อน 0% นาน 20 เดือน
ตลาดสี่มุมเมือง เปิดโครงการ “สี่มุมเมืองช่วยช้อป” บริการเดลิเวอรี่ พร้อมส่งผักผลไม้สดถึงทุกครัวเรือน
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
JPX ส่งแอร์เคลื่อนที่พร้อมเต็นท์รับลมร้อน
คาราบาว กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ช่วยป้องกันโควิด-19
รับหน้าร้อนด้วย JPX แอร์เต็นท์เคลื่อนที่
Tiny แบรนด์โมเดลของเล่นจิ๋ว ยกระดับโมเดลรถของเล่นจิ๋ว สู่งานศิลปะย่อส่วน
“ตลาดสี่มุมเมือง” รวมพิกัดเครือข่ายรถเร่สี่มุมเมือง พร้อมเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าถึงอาหารสดส่งตรงถึงบ้าน
‘ออโรร่า’ ประกาศพันธมิตร ‘ช้อปปี้’ เดินเครื่องบุกตลาดอีคอมเมิร์ซเต็มกำลัง อัดโปรโมชั่นสุดร้อนแรง
“ไดกิ้น” เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ120 เครื่อง
แพทย์ฯ แนะวิธี รับมือ ไวรัสโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เกราะป้องกันการติดเชื้อ
Yong Him Hoo ร่วมต้านวิกฤต ‘โควิด-19’
กรมอนามัย ร่วมกับ เซ็นทรัลเวิลด์ แนะล้างมือ และเลี่ยงการสัมผัส ในกิจกรรม “ONE FOR ALL: ร่วมใจสู้โควิด-19”
คาราบาว จับมือ วู้ดดี้ เปิดบริษัท A Woody Drink จำกัด นำร่อง วิตามินซี “Woody C+ Lock”
รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก
มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม
เปิดตัวคู่แท้ที่เข้ากันอย่างลงตัว “เกลนมอเรนจี” ซิงเกิล มอลต์ จากสก็อตแลนด์
วัน แชมเปียนชิพ เปิดโปรเจ็กใหญ่ต้อนรับปี 2020 ศิลปิน ดาราตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง
เคาท์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ กระหึ่มราชประสงค์ ใน “งาน AIS Bangkok Countdown 2020 @centralwOrld”
เอสซีจี จับมือ จิซทิกซ์ ยกระดับบริการขนส่งร้านผู้แทนจำหน่าย ผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์มครบวงจร
“ช้อปความสุข” รับลมหนาวปลายปีในงาน “The Royal Gift Festival”
ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแด่ลูกค้า
“กลุ่มเซ็นทรัล” ร่วมกับ “กรมป่าไม้” จัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก นิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า...จากพสุธาสู่นภาลัย”
“เซ็นทรัลเวิลด์” เปิดไฟต้นคริสต์มาส เนรมิตอาณาจักรแห่ง “wOrld Of happiness”
เปิดตัวแว่นตา OVVO NEW COLLECTION
เคแบงก์ เปิดตัวสนั่นวงการดึง “BLACKPINK” เจาะกลุ่ม “นิวเจน” ตั้งเป้าออกบัตรเดบิต BLACKPINK 1 ล้านใบ
เปิดแคมเปญ “central dining wOrld award” รวม 12 blogger ชื่อดัง ถ่ายทอดความอร่อย
Marriott Thailand Business Council จับมือมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เปิดสังเวียน “FIGHT NIGHT 2019” ระดมทุน 3.3 ล้าน สร้างรอยยิ้มให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เชิญลูกค้าเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก โดลเช่ แอนด์ กาบบาน่า
ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
เปิดตัว ลิมิเต็ด เอดิชั่น “จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ บลู เลเบิ้ล โกสต์ แอนด์ แรร์ เกลนนูรี โรยัล”
DITP ประกาศความสำเร็จ งาน “STYLE Bangkok” มูลค่าสั่งซื้อรวม 1,366 ล้าน
“ไดกิ้น” โชว์สุดยอดนวัตกรรมความเย็น ในงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E
4 แบรนด์ดีไซเนอร์ คว้ารางวัล “VOGUE Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund 2019”
เคล็ดไม่ลับจากนักบินสุดเท่ สู่นักธุรกิจหมูเส้น พบคำตอบได้ภายในงาน STYLE Bangkok
เปิดงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562”
STYLE Bangkok 2019
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผนึกกำลังจิตอาสา จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม
“BGC” ชูพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรีไซเคิลขวดแก้วลดขยะ ขับเคลื่อนสังคมไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
“วีรันดา รีสอร์ท” ทุ่มกว่า 100 ล้าน ซื้อกิจการ GRAM Pancakes และ PABLO Cheesetart
ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 2562
“ยูโอบี แฮปปี้ เพย์เดย์ วัน ฟอร์ วัน” กิจกรรมเด็ด ทุกวันสุดท้ายของเดือน
“DITP” ประกาศพร้อมจัดงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562”
สสว. ประกาศความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2562”
SACICT” จัดสองกิจกรรมพิเศษ “สักการะครูช่าง” และ “เปิดกรุผ้า
ARROW ชวนประกวดเต้นชิงรางวัลเงินสด 30,000 บาท
เปิดประสบการณ์วิ่งเทรล กับ Phuket Trail by Subaru
ลี ฐานัฐพ์ มอบความฟินให้ลูกค้ายูโอบี
เปิดตัว “Carabao Green Apple” รุกตลาดอีสปอร์ต เจาะกลุ่มเกมเมอร์
TMRW ชวนสาวกฮีโร่แมงมุม ลุ้นระทึกก่อนใครกับ Spider-Man
“กลุ่มสยามกลการ” สนับสนุน “Bangkok Bank CycleFest 2019” ตอบโจทย์นักปั่นนานาชาติ
ยูโอบี ชวนเหล่าลูกค้าพริวิเลจ แบงก์กิ้ง เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
85 ปีข้างหน้า ธรรมศาสตร์ยังคงสอนให้ฉันรักประชาชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมวิชาการระดับโลก
ททท. จับมือ โว้ก ค้นพบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแคมเปญ “หลงไทย”
“ก้าวเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน ของระบบสุขภาพไทย” มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ 19 สาขา
อินทนิล เดินหน้า ECO Brand ตัวจริง ตั้งเป้าผู้นำแก้วย่อยสลาย 100 ล้านใบ ในปี 2563
“ไดกิ้น” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งยกระดับฝีมือช่างแอร์ไทย
ร่วมใจสมัครวิ่งการกุศลใน โครงการ “วิ่งสู่ชัย (พัฒนา)” นำรายได้สมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา”
ฉลองครบ 20 ปี โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พร้อมอัดแคมเปญใหญ่ ดันยอดขายทะลุ 900 ล้านตามเป้า
รวมพลคนค้าขายออนไลน์ จุดประกายแคมเปญ “8.8”
กิติบดี ช่อทับทิม คว้าแชมป์ “ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ เวิลด์ คลาส ไทยแลนด์ 2019”
มหาปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์ไฮสตรีทแบรนด์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
“ดราม่าควีน” จับมือ “ฟิตเฟส” สร้างปรากฏการณ์ความแซ่บ
“Vogue Gala 2019” จับมือ 15 แบรนด์ดัง ร่วมรังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ
“กลุ่มเซ็นทรัล” จับมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์” ปั้น “ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด”
เปิดโครงการ “เราเลิก..(บุหรี่)..กัน” มุ่งสู่องค์กรปลอดบุหรี่ 100%
ยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ชวนลูกค้าเปิดประสบการณ์ความอร่อย
GQ THAILAND ประกาศผลสุภาพบุรุษดูดีมีสไตล์ GQ MAN 2019
“ลมหายใจไร้มลทิน” จัดอบรม “ครูปฐมวัย” หวังปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็ก
“กลุ่มเซ็นทรัลเทิดทูนสถาบัน” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
Taste of Our Khung Bang Kachao ชวนคนเมืองสัมผัสวิถีชุมชน คนคุ้งบางกะเจ้า
“ลมหายใจไร้มลทิน” มุ่งมั่นสร้างแกนนำเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริต
กลุ่มทรู ผนึก สบาย เทคโนโลยี เปิดตัว “ตู้เติมสบายพลัส”
“SABUYWEDDING FESTIVAL 2019” งานเทศกาลเวดดิ้งครั้งใหญ่แห่งปี
โกจิ คิทเช่น + บาร์ ร้านอาหารที่ได้การรับรองจาก The Pledge ด้านการกำจัดขยะอาหาร
เฉลิมฉลองไปพร้อมกับ The Game of Thrones ซีรีส์ดังแห่งปี
ฉลองสงกรานต์ “Thailand Songkran Festival 2019” ผสานงานอาร์ต พร้อมคอนเสิร์ต
“ไทยสมุทรประกันชีวิต” ฉลอง 70 ปี เปิดตัว “OCEAN CLUB APP”
“ไดกิ้น” อัดโฆษณา ชูนวัตกรรมล้ำสมัยแก้ปัญหาไฟตกและจิ้งจกติดแผงวงจร
เปิดแคมเปญ “SUMMER SPIRIT 2019” จัดเต็ม 7 ไฮไลท์ 29 มี.ค.-30 เม.ย.นี้
"ไดกิ้น” ต่อสัญญาพรีเซ็นเตอร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ พร้อมรุกตลาดต่างจังหวัดต่อเนื่อง
‘โคคา-โคลา’ ดึง ‘เจมส์ ธีรดนย์’ ควง ‘พ่อ’ เปิดแคมเปญสุดซึ้ง ‘ยิ่งเปิดใจ ยิ่งใกล้กัน’
สสว. จัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตั้งเป้าเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
ลองจินส์ เปิดตัว “มาริโอ้ เมาเร่อ” เฟรนด์ออฟลองจินส์ ประเทศไทยคนล่าสุด
เที่ยวครบตบรางวัล มหัศจรรย์เมืองเหนือ
กล่องเพลงลูกกรุง  Golden Hits รวม 2,200 เพลง จากยุคทองลูกกรุงไทย
“โมเอ็ท แอนด์ ชองดอง โรเซ่ อิมพีเรียล” กับ เอ็กคลูซีฟดินเนอร์ โดยเชฟระดับโลก
“ไดกิ้น” คว้ารางวัล
“มิกิโมโต้” เผยโฉมคอลเลคชั่นล้ำค่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Praise to Nature”
“กลุ่มเซ็นทรัล” จัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า”
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ลุยโครงการ “เลี้ยงหมูด้วยใจ Raise Pigs Right”
“เดอะ จอห์น วอล์คเกอร์ แอนด์ ซันส์ สยาม เบลนด์” ที่สุดของประสบการณ์แห่งสก็อตช์วิสกี้
ดร.สมชาย เผยผลงานวิจัยดีพเทคโนโลยีชีวภาพ “จีโนม อีดิทติ้ง” เปิดมิติใหม่ของการรักษาโรคในระดับยีนส์
คิง เพาเวอร์ จับมือก้าวคนละก้าว จัดกิจกรรมชวนคนไทยร่วมวิ่ง ‘ลอง RUN 2018’
ฉลองเปิด “เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3” โฉมใหม่ เติมธรรมชาติในทุกมิติให้ชีวิตคนเมือง
ดิ โอลด์สยามฯ เฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งไหมไทย จัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
สยามไฟเบอร์กลาสเปิดตัวแผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนกันสาด
เปิดตัว “ชมรมลมวิเศษ” เพื่อคืนลมหายใจดีๆ ให้ผู้ป่วย
โปรวาเมด ร่วมสนับสนุนงาน MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10
เบทาโกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างพื้นที่ต้นแบบ 17 แห่ง
SensibleSTEP หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน ชนะการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ
“แกรนด์ ไซโก” จัดงานหรูอวดโฉมคอลเลกชั่นใหม่ ปี 2018
ร่วมฟังเสวนาฟรี “Business Transformation โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” 
“ไพเพอร์ ไฮด์ซีค” จัดทริปท่องไวน์เนอรี่ ชมแหล่งผลิตแชมเปญชื่อดังของโลก
“เอสเธอร์ & โดม” ร่วมงาน Italian Week 2018@CentralWorld
เปิดโครงการ “สมาพันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”
ซีเคียว กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ระดับพรีเมี่ยม
พบสัตว์แปลกในงาน PET EXPO THAILAND 2018
ลีวายส์®  จัดงานใหญ่ 501 Day ฉลองแบรนด์ยีนส์ระดับตำนานอายุ 145 ปี
เปิดแคมเปญใหญ่ “เดอะ เกรทเทส แกรนด์ เซล 2018” ลดทั่งประเทศ
“NORDIC COPPER” รุกตลาดสถาปัตยกรรมไทย ตั้งเป้าโต 100 ล้าน
ตอบโจทย์ทุกงานวิวาห์ใน Wedding Fair
“คาราบาว” สนับสนุนอุปกรณ์ฟุตบอลให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ
เบตาดีน ปั้นเยาวชนสู่โครงการ “BETADINE เตะคว้าฝัน FOOTBALL CAMP”
“ซัมซุง” เปิดพื้นที่ไลฟ์สไตล์ “กาแลคซี่ สตูดิโอ” เอาใจหนุ่มสาวมิลเลนเนียล
Golf & Dive Expo 2018 และ Outdoor Fest ขานรับคนรุ่นใหม่รักการผจญภัย
ไวตามิ้ลค์ ชวนคนรุ่นใหม่ ตอกย้ำ กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้
“บรีเซอร์” เปิดตัว “BREEZER โรเซ่พั้นซ์” ครั้งแรกในเมืองไทย
“ออกานิก้า” จัดโครงการ “ปลูกป่า สานฝัน แบ่งปัน เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ฉลองเปิด “บูติก AIGNER” ที่แรกในไทย
บาจา ตอกย้ำแบรนด์รองเท้า พร้อมชูกลยุทธ์การตลาดครบวงจร
FISHING STRIKE เกมตกปลาแนวใหม่ พร้อมให้โหลดแล้ว
ชิงแชมป์โปโล “The Ambassador Cup 2018” เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
‘โคคา-โคลา’ เปิดตัว “อควาเรียส” โฉมใหม่
“RC Cola” วางขายแล้ว ในเซเว่นฯ
ร่วมทำข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร
บิ๊ก คาเมร่า ลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ 4-11 เมย.นี้
“ฟิตเนส เฟิรส์ท” เปิดรวด 4 คลับใหม่ พร้อมส่งแบรนด์ Celebrity Fitness เปิดตัวในไทยปีนี้
ชีวาส รีกัล ชวนร่วมงาน The Next Web ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม
ลีวายส์® ส่งปฎิบัติการณ์ #เข้าขาท้าลอง หาคนกล้า ท้าฟิตทุกสไตล์
“ไทยสมุทรฯ” ดึง “มาริโอ้ เมาเร่อ” เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของ OCEAN LIFE
‘ปุยฝ้าย’ สาวเสียงสวยจาก ‘ดรีม คัม ทรู’ กับแนวทางร้องที่หลากหลาย

เปิดฤดูกาลแฟชั่นสปริง/ซัมเมอร์2018 “ดิ เอ็มโพเรียม แอนด์ ดิ เอ็มควอเทียร์ โว้ก เลิฟ ลักซ์”
“เบตาดีน เนเชอรัล ดีเฟนส์” จัดทริป “แคมป์ยกครัว ทัวร์ธรรมชาติกับพี่ติ๊ก”
วันแห่ง ความสุข
“Pet Expo Thailand 2018” จักรวาลของคนรักสัตว์
“ไขความลับสารสกัดบราซิล - ไทย เจาะตลาดเครื่องสำอางโลก”
“ใบหยก” เตรียมเปิดตัว “GRAM Pancake” จากโอซาก้าขายในไทย
“THAILAND COFFEE FEST 2018” มหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต้อนรับนักษัตรปีจอ ด้วย “จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ บลู เลเบิ้ล เยียร์ ออฟ เดอะ ด็อก”
ดรีม คัม ทรู เทปแรกกระแสตอบรับดี
BenQ เปิดตัวผู้บริหารหญิงคนแรกของไทย พร้อมขับเคลื่อนบริการด้านโซลูชั่น
“All Asia Cup 2018” กีฬาขี่ม้าโปโล จัดยิ่งใหญ่สุดในทวีปเอเชีย
เปิดตัว “CHILDS FARM” ผลิตภัณฑ์เด็กคุณภาพสูงจากอังกฤษ
สมอง-สตรอง-สวย นิยาม “ความงาม” ของผู้หญิง 3 สาว 3 วัย ขวัญใจมวลชน
The Adventure at Pororo World สนุกบุกโลกจินตนาการในดินแดนโพโรโระ
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น เปิดตัวคอนแทคเลนส์รายวันชนิดใหม่
โอวัลติน เปิดตัวงาน ‘เติมพลังสมอง ให้น้องเรียนรู้’ ฉลองวันเด็กปี 2561
“ไดกิ้น” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับปี 2561 โชว์ประสิทธิภาพเหนือระดับผู้นำประหยัดพลังงาน
ADENAA ศาสตร์และศิลป์แห่งคิ้ว รังสรรค์ความงามผ่านลายเส้นสุดประณีต
แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่
ARROW & EXCELLENCY เปิดคอลเลคชั่นล่าสุด
ปตท. เปิดตัวกาแฟดริป
โอเลย์ รับสูตรใหม่ อัพเกรดไลน์ผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม
สารพัด “เมนูปูไข่” กับเทศกาล “กินปู ดูทะเล
“STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เปิดตัววิสกี้แห่งอนาคตรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น
คอนเสิร์ต “บทเพลงสองแผ่นดิน” ฉลองความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น
ลอรีเอะ Limited Edition เอาใจสาวกคิตตี้
ลีวายส์ ฉลองครบรอบ 50 ปี “ลีวายส์®ทรักเกอร์แจ็คเก็ต” สุดคลาสสิค
“ไดกิ้น” จัดแคมเปญตรวจซ่อมฟรี ถึงบ้าน ลดค่าอะไหล่ 50%
สลิมอัพ เซ็นเตอร์ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่
จากัวร์ แลนด์โรเวอร์ จับมือ การบินไทย สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
“ฮาร์เปอร์ส บาซาร์” จับมือ “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” มอบรางวัลสุดยอดดีไซเนอร์ไทย
JOOX และ GRAB มอบสิทธิ์ JOOX VIP ฟรี 12 ชั่วโมงต่อวัน
ร้าน YEAH! ฉลอง 21ปี ออกแบบรองเท้ารุ่นพิเศษ PALLADIUM x BODYSLAM
ลีวายส์® แจกหนักจัดเต็ม
“ลาเนจ” ฉลองความสำเร็จ “บีบี คุชชั่น” เปิดตัวหนังสั้นเรื่อง 'imperfect..รักสมบูรณ์แบบ’
เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น จัดงาน Diga Diga Doo ชวนผู้หลงรักการเต้น ท่องราตรีปาร์ตี้ยุค 1930s
“เป๊ปซี่ มิกซ์โซโลจี้ บาร์” บาร์เครื่องดื่มสุดฮิปแห่งแรกในเอเชีย
“ซีพีเอ็น” ชวนอิ่มเอมกับดนตรีแจ๊สฟังง่ายครบทุกแนว
ชวนลูกค้าสานต่อแคมเปญ “อิ่มกับทรู EXCLUSIVELY AT CPN”
“ไดกิ้น” คว้ารางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุด ประจำปี 2560
ป.ป.ส. เตือนอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
อเมริกันสแตนดาร์ด เปิดตัวสุขภัณฑ์และแคมเปญการตลาดใหม่
LEGO ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดกิจกรรม “LEGO Friends Young Model Contest”
“แอร์ไดกิ้น” ผนึกกำลัง “ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไลน์วิลเลจ
เอลิส ผ้าอนามัยจากญี่ปุ่น รุกตลาดไทยหวังส่วนแบ่งทางการตลาด 10%
“ซีพีเอ็น” ชวนช้อปรับฟรี “ตุ๊กตาหมีหน้ากากจิงโจ้”
“วาโก้ บลูม แดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์” รอบชิงชนะเลิศ
ขนมสุขภาพเพื่อสุนัข “เดลิซิโอ พลัส”
พรีออเดอร์รองเท้า 5 รุ่นสุดพิเศษ PALLADIUM x BODYSLAM
เบตาดีน รุกขยายตลาดคอนซูเมอร์ พร้อมเร่งยอดขาย
“กลุ่มสยามกลการ” ผนึกกำลังสนับสนุน “Bangkok Bank CycleFest 2017”
รวมพลัง “เทิด ด้วย ทำ” กับกิจกรรม “เซ็นทรัล กรีน โปรเจค@วิภาวดี”
คนวงการบันเทิง เข้ารับรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม”  ประจำปี 2560
“ซีพีเอ็น” จัดนิทรรศการภาพถ่าย พร้อมมหกรรมลดสูงสุด 80%
สีฟ้า พร้อมทาน “อิ่มสะดวก” ที่ แฟมิลี่ มาร์ท ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม
“ยูซานา” เปิดตัว “MySmart Shake Whey Protein” เพื่อหนุ่มสาวชอบออกกำลัง
ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จัดโชว์ ราชินีแมงป่อง
“ไพเพอร์ ไฮด์ซีค” จัดทริปหรูพาแบรนด์แอมบาสเดอร์ สัมผัสประสบการณ์พรมแดง
ความฝันอันสูงสุด #Siriraj Dream
“วาโก้ บลูม แดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์” เฟ้นหาทีมแดนซ์คัฟเวอร์ ‘Say bloom’
ขาช็อปเตรียมพร้อมงาน Thailand’s Best Local Product
“Workshopไวไวออนทัวร์” ชวนเรียนฟรีพร้อมสร้างอาชีพ
“นาย” ควงแม่หมู โชว์ซีน ในหนังโฆษณาตู้เย็นพานาโซนิค
ฮอนด้าแอร์คราฟท์ฯ ทำตลาดเครื่องบินฮอนด้าเจ็ทในอาเซียน
วาโก้ เปิดตัวแบรนด์ ซูฮาดะ รุกตลาดชุดชั้นในพรีเมี่ยม
โว้ก จัดงาน “Vogue Gala” ประมูลผลงานมาสเตอร์พีซจาก 15 แบรนด์ดังระดับโลก
ขนมสุนัข “Goodies” ยกทัพสินค้าร่วมงาน “Pet Expo Thailand 2017”
GATSBY MOVING RUBBER สูตรใหม่
พาณิชย์เตรียมเปิดตัวร้าน หนูณิชย์ติดดาว”
ยลโฉม “เพียเจต์” 10 เรือนเวลาแห่งประวัติศาสตร์
บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง HBOT ห้องปรับบรรยากาศ Chamber
“ซาบีน่า” เปิดตัว "ไวร์ เลส เชฟ บาย ซาบีน่า" บราไม่มีโครง แต่มีทรงใส่สบาย
นวัตกรรมใหม่ iTero Element เครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ
อ่างอาบน้ำ….ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในตัวคุณ
เปิดตัวร้านเพชรทวีสิน เอาใจคนรุ่นใหม่ ดีไซน์ทันสมัย
นันยาง รุกตลาดรองเท้านักเรียน ทุ่ม 70 ล้าน บูมตลาดช่วงเปิดเทอม
FILORGA CLINIC ฉลองครบรอบ 3 ปี
แบล็ค ไท ตั้งเป้า TOP3 คอนเซียจเซอร์วิสของไทย
“สนามม้านางเลิ้ง” จับมือเอกชนปรับโฉมใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง
ศิริราช จัดแคมเปญรณรงค์ รับบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ 

‘Vencare’ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากอิตาลี การันตีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
ธ.กรุงเทพ เปิดตัวบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี เพื่อชาวสิงห์บลู
“เลอซาช่า” ชวน “ใหม่ ดาวิกา” ร่วมเผยมหัศจรรย์ “Beautiful Hair Beautiful Life”
“ดิอาจิโอ” ร่วมประมูลงาน “เซนต์ รีจิส แชริตี้ บอลล์ 2017” หารายได้ให้สภากาชาดไทย
“มูส” ร่วมเปิดประสบการณ์สุดล้ำ ตอกย้ำเครื่องดื่มแอปเปิลไซเดอร์สัญชาติไทย 
“เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์” เปิดตัวศูนย์ความงาม และสุขภาพครบวงจร
เปิดตัว “โกปิโก้ คอฟฟี่” กาแฟพร้อมดื่มรสเข้มของคนจริง
“สเมอร์นอฟ มิดไนท์ 100” ระเบิดความสนุกในงาน SMIRNOFF MIDNIGHT FESTIVAL
“หัวหินฮิลส์” รีแบรนด์“มอนซูน แวลลีย์” ตอกย้ำความสำเร็จของไวน์ไทยระดับโลก
เผยเส้นทาง “เชฟมิชลิน สตาร์” งาน Asia’s 50 Best Restaurant 2017
Shopping Paradise & Beauty Parade สวรรค์แห่งการช็อปปิ้ง
BMN เปิดตัวสื่อใหม่ Digital Column ที่สถานีสุขุมวิท
“ไดกิ้น” ผุดสาขานนทบุรี พร้อมบริการผ่านแอพ Wallet ฟรี ตอบโจทย์ยุคดิจิตัล
เมเจอร์ จับมือ เอสเซ้นซ์ เปิดตัวโฆษณาดิจิตอล 4 มิติ ส่งความหอมทะลุจอ
บอย-ปกรณ์ สลัดผ้าร้อนฉ่า ถ่ายแบบรับซัมเมอร์
คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ เปิดตัว “ซิลวาเนี่ยน มาร์เก็ต” แฟลกชิพ สโตร์ แห่งแรกในไทย
คาร์มาร์ทฯ ฉลอง 5 ปี พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์ความต้องการด้านความงาม
เลโม เพลย์ เครื่องดื่มวิตามินซีสูง 200%
The Mall Pets Show งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
นิทรรศการศิลปะ “Made By Microwave” ที่พูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)
คอฟฟี่ เวิลด์ เปิดตัว คอฟฟี่ เวิลด์ ทรัคส์ ต้นแบบร้านกาแฟเคลื่อนที่
“ดิ เอ็มโพเรี่ยม เลิฟ ไลฟ์ แชร์” รวมที่สุดของผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย
เปิดเพลย์ลิสต์ อัลบั้มภาษาไทยของ “ฮิวโก้”
หัวเว่ยยิ้ม ยอดขายพุ่งโตขึ้นเกือบสองเท่า
ไปรษณีย์ไทย ดีเดย์ ขยายเวลาให้บริการถึง 2 ทุ่ม
ม้านั่งสนาม “Artcore” วางตรงไหนก็เท่
ประกาศผลหนุ่มคลีโอ สุดยอดหนุ่มโสดในฝัน
อีจงซอก พระเอกเกาหลีสุดฮอต พร้อมเจอแฟนๆชาวไทย 25 กุมภาพันธ์นี้
“True Jazz Festival at Hua Hin” ยกทัพศิลปินเติมความสุขที่หัวหิน 24-25 มีนาคมนี้
ศรีจันทร์ ฉลอง 7 ทศวรรษ แห่งความงาม พร้อมเผยภาพลักษณ์ใหม่ สู่สากล
สมาคมสถาปนิกฯ เชิญชมนิทรรศการ “บ้านในพระราชานิยม” ของในหลวงรัชกาลที่ 9
กรุงศรี ออโต้ บุกตลาดรถใหม่ภาคตะวันออก ร่วมงาน ‘ออโต้ โชว์เคส ครั้งที่ 4’
“สเมอร์นอฟ มิดไนท์ 100” ระเบิดความสนุกที่ จ.เชียงใหม่
SPY Wine Garden @ อยุธยาซิตี้ปาร์ค รวมพลคนชิคกับปาร์ตี้สไตล์โบฮีเมียน
“Pure Magic” ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ 2 แบรนด์พรีเมียม “ออกานิก้า X เจนสุดา”
ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จัดงานต้อนรับเทศวันวาเลนไทน์
เปิดตัวมหกรรม “เฮง เฮง 2017” เดิน-วิ่งมาราธอน ครั้งแรกบนถนนเยาวราช
สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดตัวงานสถาปนิก’60
“ไดกิ้น” รวมพลังผู้บริหาร-พนักงาน “ทำดี ตามรอยพ่อ”
พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดงาน Chiang Mai Jazz festival
Ride to Khong’s Legendary ประกาศความสำเร็จ นักปั่นจากทั่วโลกร่วมพิชิตเส้นทางลุ่มน้ำโขง
มอบรางวัลท้าลดน้ำหนัก
พระราชทานถ้วยรางวัล การแข่งขันมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกล
โซโน่ อาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
หน้ากากดำน้ำตื้นอีซี่บรีซ
เปิดตัว REV RUNNR สเปเชียลตี้สโตร์ กีฬาวิ่งครบวงจร
จัดแต่งทรงผมได้ง่าย ด้วยเซ็ตผลิตภัณฑ์ OSIS+
ตกแต่งผนังบ้านแบบ DIY ด้วยสติกเกอร์ลอกน้ำ HLS
นมถั่วเหลืองออร์แกนิค โทฟุซัง กลิ่นฮอกไกโดเมล่อน
ซัสโก้ แรบบิท สะดวก คุ้มค่า
“ไดกิ้น” มอบแอร์ให้กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน สานต่อโครงการ “ช่างแอร์ดีดี ปี 2” 
ลดเรื่องปวดหัวในการหาสถานที่จัดงาน
ททท. หนุนงาน Perrier Mixologist Team Thailand Competition 2016
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ชิงโล่พระราชทาน
เจเอเอส แอสเซ็ท เนรมิต TOTEM KINGDOM สวนสนุกขนาดใหญ่ย่านศรีนครินทร์
อิ่มอร่อย รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี
THE MODDER Season II เปิดโหวตเพื่อเฟ้นหา Popular Vote
ธนชาต ร่วมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙ ในชุมชน จ.เชียงใหม่
ประกาศผลผู้ชนะเลิศ “VOGUE Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund 2016”
เปิดตัวเบลนด์สก็อตช์วิสกี้ ลิมิเต็ด เอดิชั่นใหม่ล่าสุด
อีพลัส เปิดตัว เพาเวอร์แมน ไทยแลนด์ ทวิกีฬา วิ่ง-ปั่น-วิ่ง ระดับเวิลด์ ซีรีส์
สตีฟแอนด์เจมส์ คอลเลคชั่น จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี
ซิติเซ็นฉลองครบรอบ 40 ปี เลือกเมืองไทยจัดนิทรรศการ ECO-DRIVE LOUNGE
วัตสัน ส่งโปรโมชั่น จัดหนักส่งท้ายปี
ฟิวเจอร์พาร์ค ชวนช้อป Green Market ตลาดนัดสีเขียว
ชุดของขวัญ “สุขภาพดี อินฟินิตี้”
สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือยอช์ทฟรี
“กูลิโกะ-เถ้าแก่น้อย” เปิดตัว “เพรทซ์ รสโนริสาหร่าย” ลิมิตเต็ด เอดิชั่น
Blued แอพฯ เกย์รุกหนักตลาดเมืองไทย
เอไอเอส ส่ง Free WiFi ทั่วสนามหลวงและถนนหน้าพระลาน
เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์)” นัดรวมพล…คนรักน้องตูบ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “แฮร์รี่ พอตเตอร์”
สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ พร้อมปลุกเวทมนตร์ 17 พฤศจิกายน
SHUT IN หลอนเป็น หลอนตาย หนัง Thriller ระทึกขวัญ
วาโก้ เปิดตัว Wacoal New Body Base นวัตกรรมแห่งการเก็บกระชับ ปั้นให้สาวๆหุ่นเป๊ะ
เปิดตัวชุดแข่งขันทีมออพติม่า ธูเล่ ไซคลิง
ฝากออมสิน 31 ตค นี้ รับกระปุกเฉลิมพระเกียรติ
แมงโก้ บุกอีสาน เปิดสาขาใหญ่สุดในไทย
โสสุโก้ แนะนำกระเบื้องดิจิทัลบุผนังคอลเลคชั่นใหม่
“อิตัลไทยวิศวกรรม” เซ็นสัญญารับงาน IRPC มูลค่า 600 ล้าน
โฟร์ ฟูดส์ รุกไตรมาสสุดท้าย เปิดช็อปไทเชฟ
อาบสบาย คลายเหนื่อย ต้อนรับหน้าหนาว
เซ็นทรัลเวิลด์ จัดแคมเปญ แฟชั่น มันธ์: บีเคเค เทรนด์ สปอตเต็ด 2016
ไทยวิวัฒน์ ขอบคุณลูกค้า “ประกันรถเติมเงิน” พร้อมให้คำมั่นเข้าใจยืนเคียงข้างผู้บริโภค
เปิดแล้ว ไน์ท์คลับของคนรักหนัง
ซื้อสมาร์ทโฟน ราคาพิเศษ เพียง 23 บาท
“ศรีริต้า” ทุ่ม50 ล้านเปิดแฟล็กชิปสโตร์สุดหรู “ออกานิก้า เฮ้าส์”
GQ จับมือ เบนซ์ ประกาศผลสุภาพบุรุษผู้ดูดีมีสไตล์
กลุ่มวังขนาย ปรับโฉมถุงน้ำตาลซิบล็อค
Portobello ทำเก๋ ยกเมืองแม่มดมาเอาใจนักช๊อป
เชียงใหม่ ไอซ์ ฮอกกี้ ชาลเลนจ์ คัพ พร้อมระเบิดความมันส์ วั 12-15 ตุลาคม
“ลุค เบซอง” เผยภาพแรก หนังหลอนสุดระทึก Shut In
กดรหัส TRUE รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ IMAX 1 แถม 1
ขาซิ่งได้เฮ Ultimate Race เกมรถแข่งออนไลน์ เปิดให้บริการ 12 ตุลาคมนี้
TCELS ประกาศผลการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2016 รอบชิงชนะเลิศ
เดอร์มาลิงค์ เชิญร่วมงานดูดไขมันจากแดนโสม
แจกฟรี เสื้อยืด ThaiFranchiseCenter
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมฯ จัดงาน SITEX 2016
ไทยโอซูก้า เปิดตัวอาหารทางการแพทย์ทางเลือกใหม่เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
พีอีเอ เอ็นคอม จับมือ ดีกรี ลุยธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง เน้นประหยัดพลังงาน
เจลใสล้างหน้าโฟมมูส เนียนนุ่ม สะอาดขั้นตอนเดียว
แอมเวย์ปล่อยหมัดเด็ดเอาใจชาวพลัสไซส์ เปิดตัว “นิวทริไลท์ กรีน-ที พลัส”
แบลคมอร์สเปิดตัวโฆษณาฟิชออยล์
ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนทุนการศึกษา สร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์
เชิดชูเกียรติ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559”
เคทีซีจัดโปร 0% นาน 24 เดือน ในงาน “BIG Pro Day 2016”
มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต
เคทีซี ร่วมเชียร์ทีมไทยไปถึงฝัน
หนุ่มๆห้ามพลาด Amarin Brand Sale: What Men Really Want Sale Up To 70%
เจ็ตเซ็ตเตอร์ – เกทสึโนวานำทีมเปิดบ้านWhite Haus
ผมนุ่มสวยด้วย POSITIF INTENSE MOISTURIZING HAIR CARE
ธนชาตแจกจริง แคมเปญ “สมัครปุ๊ป รูดปั๊บรับ 2 ต่อ”
เทสโก้ โลตัส ส่งแคมเปญประกันภัยรถกระบะ เริ่มที่ 9,999 บาทต่อปี
เสิร์ฟความอร่อย ‘เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู’
บัตรเครือกรุงศรี และเฟิร์สช้อยส์ จัดโปรจ่ายค่ากำเหน็จให้ครึ่งนึง
Focus เปิดตัว LINE Official Account เอาใจขาแชท
นวัตกรรมฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยเลือด
โครงการประกวดภาพถ่ายโรงแรม ชิงเงินรางวัล 60,000 
Pilates Studio ที่ฟิลิป เวน หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งแคมเปญ V-Shape 0% 18 เดือน
เจ ฟิตเนส ชวนฟิตไม่จำกัด
พรอมเมนาดา เชียงใหม่ เอาใจนักช๊อป อัดโปรพิเศษ
เคปดารา รับรางวัลชนะเลิศ
CAT เดินหน้าจับมือพันธมิตรด้านโทรคมนาคมเตรียมก้าวสู่ “ASEAN Digital Hub” 
นักท่องเที่ยวจีน โหวตเซ็นทรัลเวิลด์เป็นศูนย์การค้าอันดับหนึ่ง
เปิดตัว นมถั่วเหลือง เฮอร์ชีส์ ซอยเฟรช รสช็อคโกแลต ระดับพรีเมี่ยม
ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest
หนังสือน่าอ่าน “ปลดล็อกความคิด ชีวิตติดปีก”
อิเกียแนะนำคอลเล็คชั่นใหม่ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรักษ์โลก
ปิดประมูลการกุศล Vogue Gala กว่า 2 ลบ.
พรอมเมนาดาฯ ผนึกกำลัง เชียงใหม่แบรนด์ฯ สร้าง LANNA LIFE ผลักดันสินค้าไทย ก้าวไกลสู่สากล
Pet Expo Thailand 2016 งานเพื่อคนรักสัตว์ 26-29 พค นี้
แอ็คเน่ บอดี้สเปรย์ ฉีดลดสิว
พรอมเมนาดาท้าซิ่งชิงสิทธิลงสนามชิงแชมป์ประเทศไทย
TYR ชุดว่ายน้ำและชุดไตรกีฬาระดับมืออาชีพ
เดอะไบรท์ แลนมาร์คเพื่อชีวิตสุดไบรท์ บนถนนพระราม 2
เปิดตัวโครงการ Muse Pass Season 4
โฮมโปร ปักธง สาขา ชัยพฤกษ์ บุกธุรกิจใหม่ เปิด Bike Club
แควนตัส เตรียมส่งอินเทอร์เน็ตไว-ไฟความเร็วสูงฟรี
เคทีซี ชวนเปิดประสบการณ์หนาวสุดขั้วสำรวจโลก
“กระต่ายทะเล” สัตว์เลี้ยงใหม่ชาวยุ่น
ทีดับเบิลยูจี ที เต็มเติมทุกอรรถรสแห่งการดื่มชา 3 แห่ง 3 สไตล์
โตโต้ตั้งเป้าโต 20% เล็งติด1ใน3แบรนด์ในใจคนไทย
แจกโอวัลตินฟรี
ชี้ทองขาลงแต่ไม่หลุด 17,000 บาท
ปีใหม่นี้ ขึ้นทางด่วนฟรี
เฮลโล คิตตี้ที่สโนว์ทาวน์
วุ้นเส้น เปิดบ้าน Face Center โชว์เคล็ดลับสวยใส
ด็อกเตอร์ไลฟ์ อัดโปรโมชั่นรับปีใหม่
ลดส่งท้ายปี 50%
แครกเกอร์ รสชาติใหม่ อร่อยเต็มอิ่มรสชีส
ยัสปาลเปิดตัวแบรนด์ใหม่
บิ๊ก จัดแคมเปญ ซิ่งไกล ถึงอังกฤษ
คุณค่าจากเมล็ดกีวี เพื่อผิวขาวกระจ่างใส
ซัมเมอร์สบี แบรนด์ไซเดอร์สัญชาติเดนมาร์ค มอบประสบการณ์สุดพิเศษ
ชวนบริจาคเลือดในงาน เพื่อพ่อ เราทำได้
สนุกได้ทุกวัน ที่ ช้าง ไลฟ์ พาร์ค
สภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน เผยนวัตกรรมใหม่งาน METALEX 2015
โอเมก้า เปิดตัว ซีมาสเตอร์ 300 สเปคเตอร์ ลิมิเต็ด เอดิทชั่น
กระเช้าของขวัญและกิฟท์เซ็ต ส่งความสุข
เทศกาลดนตรี สเมอร์นอฟ มิดไนท์ 100 พรีเซนต์ 28 พย นี้
แม็คโครโฮเรก้า 2015 นำทีมดาราเปิดสูตรมืออาชีพธุรกิจอาหาร
ปิดผมหงอกจากสารธรรมชาติ
แอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน ร่วมใจสร้างกุศล
ซีคอน บางแค จัดงาน สุโค่ยเจแปน
โอลิมปัส ชวนประกวดภาพถ่าย
สยามเซ็นเตอร์ จัดแคมเปญใหญ่ขอบคุณนักช้อป
สเมอร์นอฟเปิดตัว Smirnoff Midnight 100 เจาะตลาดหนุ่มรุ่นใหม่
LINE HERE แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ ให้ครอบครัวหมดห่วง
กลุ่ม ปตท ร่วมกับจังหวัดระยองเปิดตัวประติมากรรมรักแท้
NIXON WAREHOUSE SALE ลดสูงสุด 90 เปอเซ็นต์
LINE Pay เปิดตัว webPOS
ถังแก๊สคอมโพสิตอิ่มอุ่น
ม.รังสิต จัดคอนเสิร์ตเพลงรักเฉลิมพระเกียรติ รับบัตรฟรีมีจำกัด
Essence ลุ้นซัก ฟรี 5 ปี
โดมิโน พิซซ่า มอบเมนูพิเศษสำหรับลูกค้า AIS
เครื่องบดสับอาหารสำหรับแม่บ้านยุคใหม่
ควิกแสบ รวมตัวพรีเซนเตอร์ครั้งใหญ่ กับ “7 อรหันต์ แสบ”
นาฏมวยไทยอีซูซุ ปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท
เมเจอร์ โบว์ล ฮิต และ บลูโอ โบว์ล ชวนลูกร่วมกิจกรรม Strike For Mom
ไอซ์ ปรีชญา ชวนแฟนๆ ไปสนุกกับ โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 8-9 สค นี้ ที่ ภูเก็ต
แป้งพัฟแม่มด ดึงวุ้นเส้น พรีเซนเตอร์คนแรก
แม็คยีนส์เปิดตัวคอลเลคชั่น Mc Suspender jeans
แอร์โร่ว์ แนะนำ WRINKLE FREE หล่อไม่ต้องรีด
กลุ่ม ปตท. ร่วมมือชาวเสม็ดสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ชูท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ลี มิน โฮ ร่วมงาน innisfree Festa Thailand 2015 เปิดตัวแบรนด์ "อินนิสฟรี"
ทรู ซูเปอร์ โทรฟี่ ลิเวอร์พูล ทัวร์ 2015
สานฝันให้เป็นจริงกับ โตขึ้นฉันจะ..
สช. พาสื่อมวลชนสัญจร ชมกระบวนการพัฒนาแพทย์แผนไทย จ.สระแก้ว
ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการไปรษณีย์ไดร์ฟทรู
“รีดง่าย ถนอมผ้า” ด้วย 3 เทคโนโลยีใหม่ นาโน ทัวร์มาลีน เซรามิค
ใหม่ ดาวิกา ชวน ไอซ์-ดิว พิสูจน์เว่อร์-จิ้นกับ “แม็กนั่ม ไวท์ อัลมอนด์”
หน้า V เพอร์เฟคทุกมุมกล้อง
“ไอโรบอท” ฉลองครบรอบ 3 ปี ในงานวิล ยู เซอไวว์ อิน มาย เวิลด์
Shining Gold มิติใหม่ของการออมทอง
อกาลิโก โยคะ สตูดิโอโยคะแห่งใหม่ใจกลางเมือง
ลามิน่า การปลูกฟื้นฟูป่า กับโครงการ ”รักษ์โลกกับลามิน่า”
กาแฟเห็ดหลินจือ
เชิญชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Synthesis
บาจา จัดโปรโมชั่นลดครั้งใหญ่กลางปี
เวียตเจ็ท เปิดตัวเส้นทางบินใหม่
WALTZ ช็อปแว่นตาพรีเมี่ยม โชว์แว่นตาทองคำฝังเพชร
เกรซ กตลาดสบู่ก้อน ปั้นผลิตภัณฑ์ เกรซ ออร่า ไวท์ โซป
แคปซูลสกัดเห็ดหลินจือ
THINK BEYOND WITH ALUMET สัมผัสอลูมิเนียมมุมมองใหม่
แอร์โรว์ จัดการประมูลภาพวาด โครงการ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”
ออน เดอะ เทเบิ้ล โตเกียว คาเฟ่ จัดเวิร์คช็อปทำขนมญี่ปุ่น
แกมโบล รีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์รองเท้าลำลอง
“ไวไว” ชวนคุณดุเด็ดเผ็ดฉ่า แบบอนันดา
“อเวดา มินิมาราธอน 2015” ระดมทุนเพื่อโครงการจัดหาน้ำให้พอเพียง
อะซิมุท เผยโฉมเรือยอร์ชชุดล่าสุดส่งตรงจากอิตาลี
สมาคมแพทย์แผนไทย เปิดอบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทยรุ่นที่ ๑
ยูเมะ พลัส จัดโปรโมชั่นเด็ดสะท้านร้อน
แม็กนั่ม เปิดตัวโปรฯ สุดฟิน ไม้ไอศกรีมมีค่า-ลุ้นช้อปสนั่น 3 ล้านบาท
ซื้อพริงเกิลส์ 4 กระป๋อง รับฟรี ลำโพงปาร์ตี้
ศรีริต้า เผยโฉม “ออกานิก้า” ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีสัญชาติไทยระดับลักซ์ชัวรี่
โฟร์โมสต์ ดึง “ติ๊ก-เจญฎาภรณ์” เติมเต็มความสุขให้วันครอบครัว
เกลด คาร์ เปิดตัวแคมแปญ “Drive Us to a Better Place”
เอไอเอสซุปเปอร์ไวไฟ speed ขั้นเทพเร็วแรงสูงสุด 650 Mbps
คอลเลกชั่นใหม่
ญาญ่า-อุรัสยา พรีเซ็นเตอร์ใหม่ เมย์เบลลีน เคลียร์สมูท ออลอินวัน
เตรียมกระทบไหล่
Patrick shoes แบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่น
วิหารเทพวิทยาคม จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์ 1 ปี 1 ล้านคน”
ปั๊มสนุกพาเพลิน
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ส่ง “โดราเอมอน” มัดใจลูกค้า
Robot Overlords สงครามจักรกลล้างโลก แอ็คชั่น-ไซไฟวันล้างโลก
ขนมจีน ชวนทำเต้านมเทียม ช่วยสตรีป่วยมะเร็งเต้านม
เมโกะ คลินิก เปิดศูนย์เฉพาะทาง แอดวานซ์ อินเจคชั่น อินสทิทิวท์ รุกตลาดความงามไทย
ไทรอัมพ์ฉลองสองทศวรรษแห่งชุดชั้นในดันทรง
จักรเย็บผ้าจาโนเม่ ท้าลด ท้าลมร้อน 50%
“มด” หวิดเสียท่า “เอ็กซ์” “ฟิล์ม” เดือด ถีบยอดอก
จัดเต็มภาพจากหนังเซ็ตใหญ่ Focus -เกมกล เสน่ห์คนเหนือเมฆ
เอ็มจีซี มารีน รุกตลาดเรือยอร์ชหรู นำเข้า อะซิมุท จากอิตาลี
ริต้า ชวนสาวรักสุขภาพ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ CP Balance
อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ใหม่ Move-Eye Human Sensor
ริบลีส์ฯ บีลีฟ อิท ออร์นอท พัทยา จัดงานเต้นรำมาราธอน
ทองลายมังกรรับตรุษจีน
ดร.สมชาย เปิดตัวผู้บริหาร พร้อมพรีเซ็นเตอร์ใหม่
กรีน กามิกาเซ่ โชว์ ซิกแพค เอาใจชาวสีม่วง
จิ๊ป-ปกฉัตร รีเทิร์นลงละครแอบรักออนไลน์
HomePro Expo ลดกระหน่ำ 80%
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่าน โป๊ป - ธนวรรธน์ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
พาราไดซ์ พาร์ค ชวนเด็กๆ กระทบไหล่กับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ ฉลองวันเด็ก
ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์นอท จับมือ กองการบินทหารเรือ จัดแข่ง “อู่ตะเภา ริบลี่ส์รัน”
“เปอริเอ้” อวดโฉมโปสเตอร์แนวป๊อปอาร์ต
สีผมสวย
เครือ รพ.พญาไท ส่งมอบหนังสือเสียง แบ่งปันความสุขให้น้องมูลนิธิช่วยคนตาบอด
AXE จัดปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟ พาหนุ่มแอ๊กซ์สัมผัสเสน่ห์ความหอม
ชวนน้องๆ โชว์สเต็ปแดนซ์กับ BAUSCH+LOMB FLASHMOB UNIVERSITY DANCE CHALLENGE
โรงเรียนสอนกอล์ฟ
DONT JOURNAL ร่วมกับ SC ASSET ชวนร่วมงาน “SC ASSET presents DONT Journal Slow Fest”
ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุฉุกเฉิน
สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล ส่งท้ายปี เฟ้นหา Gentoo Penguin Ambassador
มหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014
เมนทาแกรมเปิดตัว GoPro 4 กล้องสปอร์ตแอคชั่น
“เดอะ ไฟท์ แล็บ” ออกกำลังกาย แนวใหม่หลีกหนีความจำเจ
BIG CAMERA ฉลอง 220 สาขา แจกจริงมูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท
พอนด์ส เอจ มิราเคิล เฟิร์ม แอนด์ ลิฟท์ พร ประกาศผล 3 สาวผิวอ่อนเยาว์แบบ Y-Contour
ริบลีส์ฯพัทยา จัดประกวดตุ๊กตาสยองขวัญ
นกแอร์จับมือไทยคม ให้บริการ WiFi บนเครื่องฟรี
ศัลยกรรมทำฟรี! ปี2 เปิดรับสมัครแล้ว!
“วี ฟิตเนส โซไซตี้” เปิดเครื่องเล่นใหม่
มิวเซียมสยามชวนส่งภาพเก่าของ “ท่าเตียน”
ดรีมเวิลด์ เปิด “เมืองหิมะ” โฉมใหม่
ซูรูฮะ เปิดตัวบัตรสมาชิกพร้อมผุดแคมเปญ “เทศกาลล่าแต้ม”
ฉลองเปิดสาขายิ่งใหญ่ “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา”
รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา จัดแข่งงัดข้อชิงแชมป์นานาชาติ
“เอ-ไทม์ โชว์บิส” จัดคอนเสิร์ต “Patiparn Party 25 ปี MR. MOS”
เปิดตัวโอเมก้า สปีดมาสเตอร์ลิมิเต็ด เอดิชั่น รุ่นใหม่
งานแอ่วเหนือม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ครั้งที่3
‘ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ’ แจกโฟร์โมสต์ที่สีลม สาวรอรับนมจากมือ
“จ๊อบ พงศกร” ประกบ “เก้า ฮอร์โมน”ถ่ายเอ็มวี
ฮักกี้ส์ อัลตร้า ดึง ไบรโอนี่ เป็นพรีเซ็นเตอร์ จัดเวิร์คช็อปฝึกเบบี้โยคะ
รพ.กรุงเทพเปิดบ้าน “ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ” รองรับผู้ป่วยจิตเวช
“อิโวลี่” เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบบี้แคร์คัดสรรเพื่อลูกน้อย
ศูนย์การค้าเกษร โหมอีเว้นท์ ดึงกำลังซื้อนักท่องเที่ยวไทย-เทศปลายปี
พอนด์ส เผยผลวิจัยนำกุหลาบ Alpine Rose ช่วยให้ผิวเนียนใส
ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมรณรงค์ปัญหาหยุดค้ามนุษย์ ดึง “ไมค์ ภิรมย์พร” ร่วมกิจกรรม
พาซาญ่า พาท่องโลกด้วยคอลเลคชั่นใหม่
พีเอ็มที เดอะ อาวร์ กลาส เปิดตัว โรเล็กซ์ แฟล็กชิพ บูติก
เครือ รพ.กรุงเทพ เปิด รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ เพิ่มทางเลือกเพื่อดูแลสุขภาพ
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ จับมือ ฮาร์เปอร์ส บาซาร์ จัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
แลคตาซิด เผยแคมเปญใหม่ คืนกำไรลูกค้า
World of Watches เปิดตัวนิตยสารนาฬิกาฉบับภาษาไทย
โว้ก เปิดตัวรายการแฟชั่นเรียลลิตี้
จู๊ด ลอว์ สู่บทบาทใหม่ “เดอะเจนเทิลแมนส์เวเจอร์”
“โฟกัส” ฟิล์มกันรอย จับมือแกรมมี่ เดินหน้าโรดโชว์คนรุ่นใหม่
แอร์เอเชียเปิดตัวเน็ตไร้สายใช้บนเครื่อง
แอทโฮม พาเที่ยวไทย!! เลือกได้เลย 8 เส้นทาง
ฮอนด้า เจ็ท รุ่นการผลิตลำแรกทะยานสู่ท้องฟ้า เริ่มให้บริการปี 2015
แอร์โรว์ เปิดตัว “เชิ้ต เบาสบาย”
เนสกาแฟ จัดปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟ
สภากาชาดไทยจัดโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย”
ปูนอินทรี รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
ฉลองครบรอบ 1 ปี TWG Tea Salon & Boutique สยามพารากอน
“ลอฟท์” แบ่งปันแนวคิดการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
รับสมัคร “นักปั่น” จิตอาสา
สเก็ตน้ำแข็งในราคาโดน ๆ
โยนโบว์-ร้องเพลง เหมาจ่ายเพียง 500 บาท
ครัมเปลอร์ กระเป๋าแบรนด์สุดฮิปจากออสเตรเลีย
รอยัล การ์เด้นฯ พัทยา ฉลอง 25 ปี จัด “Mini Giveaway ลด ลุ้นรถ”
แมนฟรอตโต้แนะนำกระเป๋ากล้องใหม่
Go Pro จับมือ Chevrolet ทดสอบกล้อง
ผิวสะอาดท้ามลภาวะกับ โพรเทคส์ ซิตี้คลีน
การรถไฟฯ เอาใจนักปั่น เสวนา “นั่งรถไฟไปปั่น”
โอเมก้าฉลองเปิดบูติคแห่งที่สาม
แควนตัสจำหน่ายตั๋วราคาพิเศษรับบอลโลก
บราเดอร์เปิดตัวจักรเย็บผ้า รุ่น “Hello Kitty”
ทีดับเบิลยูจี ที เผยโฉม ทีแบ็ก คอลเลคชั่น
กสทช. เปิด E-Library
ทรูวิชั่นส์ มอบทุนฝึกงาน “บีบีซีเวิลด์นิวส์” ที่อังกฤษ
ทูน่าอัดกระป๋องอร่อยและมีประโยชน์
สินทรัพย์ประกันภัย พาชมตำนานสมเด็จพระนเรศวร
“จ๊อกกี้” ชุดชั้นในแบบสปอร์ตสำหรับผู้ชายแอคทีฟ
รพ.พญาไท 2 ชวนร่วมทำบุญ โครงการผ่าตัดข้อเข่าและสะโพก
แปรงสีฟันเซรามิก
แอ๊บเซอลูท โยคะเปิดตัว Absolute Fit Food
URBEATS SE รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น เพื่อ iPhone 5/5S
เต้าหู้ไข่ทอดปรุงรส
ไซเซล เราเตอร์ NGB6716
สภาส่งเสริมการส่งออกไต้หวันจัดสัมมนา
ปูนอินทรี ต่อยอดโรงเรียนสีเขียวปี 4
ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จัดโปรฯสนุก มันส์ เช้ายันค่ำ
รพ.ยุพราชตะพานหิน เดินหน้าคลินิกโรคไต
แคนนอนพรินเตอร์ ออลอินวันสุดคุ้ม
หินควอทซ์ เกรดพรีเมี่ยม จากอิตาลี
ตรวจยีนอย่างแม่นยำสู่...การรักษา “มะเร็งปอด”
บิ๊ก คาเมร่า เปิดตัวหนังสือถ่ายภาพ “MAGBOOK”
หยุด 5 มะเร็งร้าย ภัยเงียบใกล้ตัว กับ รพ.พญาไท 2
แอร์บัสเปิดตัว เอซีเจ319 เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวสุดหรู
“อนันดา” ควง “ใหม่” อวดเดรสทองคำ เปิดตัว “แม็กนั่ม โกลด์”
“คาลพิส แลคโตะ” มอบ I-Pad Air ถ้าทายถูกรับเลย
ลีฟวิ่ง อาร์ต เฟสติวัล งานศิลปมีชีวิต
“โซวิล เอ ติตัส” เปิดแคมเปญปี 2014 ดึง “ญาญ่า” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
ลูกค้า 3BB ซื้อเครื่องดื่ม S&P 1 แถม 1 ฟรี
แทททู คัลเลอร์ปล่อยซิงเกิลใหม่
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เปิดบินเกาหลี ญี่ปุ่น เพียง 1,990 บาท
News : ทัวร์ยกแก๊งโอยกก๊วน
News : เอไอเอส มอบส่วนลดล้างรถ
News : ทรูมูฟ เอช และ ซัมซุง จัดเต็มเน็ต 4GCopyright © 2012 / All Rights Reserved / Contact : eatrestdrive@gmail.com / ลงโฆษณาในเว็บ 08-9533-2336
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 089-533-2336 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ eatrestdrive@gmail.com